กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ส.ต.ท.สมพร พลลาภ

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนงนภัส ชมภูหลง

นักวิชาการศึกษา


นางสาวธนัญกรณ์ นรินยา

นักวิชาการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวรุ่งนภา ทบประดิษฐ์

ครู

นางจันทร์เพ็ญ สุยอย

ครู

นางสาวนิสาชล นันทวรรธนะ

ครู


นางสาวจีรภา ภูมิภักดิ์

ครู

นางสาวสุพรรณี เสนา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัทราณี สุยอย

ผู้ดูแลเด็ก

นายสมชาติ ภูวนารถ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกิ่งแก้ว ไพรศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลพร เหลาพา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลลักษณ์ พลแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชริน จิระออน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนากร บัวลาด

ผู้ดูแลเด็ก

ชื่อ

คนงาน

ชื่อ

ผู้ช่วยครู

ชื่อ

ผู้ช่วยครู

ชื่อ

ผู้ช่วยครู

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

084469
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
200
1984
80204
9591
8631
84469

Your IP: 162.158.165.235
2020-02-29 20:23