วันที่ 28 ธันวาคม เวลา 13.00 น. นายเกียรติศักด์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน เพื่อเป็นผู้แทนเข้าไปเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าไปเป็นคณะกรรมการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม คือ นายอุดม กึกก้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปละประชาชนผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลท่าสองคอน

แบบคำร้องขอรับบริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการจัดหาพัสดุ

จำนวนผู้เข้าชม

181189
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
263
123
263
178726
4331
9633
181189

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-17 19:06