ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนเรื่องการริบหลักประกันสัญญา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ได้ดำเนินการว่าจ้าง ร้านเทคนิค2 โดยนางสาวทัศนีย์ ภมูดา ได้มอบอำนาจให้ นายศราวุธ ป้องปอง ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทำสัญญาจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม สัญญาจ้างเลขที่ 294/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศฯแนบท้าย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบคำร้องขอรับบริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

จำนวนผู้เข้าชม

137505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
206
1586
132539
5401
11686
137505

Your IP: 162.158.166.62
2020-08-15 09:05