ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอนเรื่องการริบหลักประกันสัญญา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน ได้ดำเนินการว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานเงินก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 วงเงินงบประมาณ 592,000.- (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และได้วางเงินมัดจำประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 29,600.- บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดการรับประกันชำรุดบกพร่อง ภายในกำหนด 2 ปี สิ้นสุดการรับประกันสัญญา วันที่ 8 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามประกาศฯแนบท้าย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบคำร้องขอรับบริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

จำนวนผู้เข้าชม

137495
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
206
1576
132539
5391
11686
137495

Your IP: 162.158.166.62
2020-08-15 08:43