วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายสุรชิต แก้วหะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน นายเทวินทร์ ปลายขอก ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสองคอนได้ร่วมประชุมแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสองคอน" 

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายสุรชิต แก้วหะนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน นายจำรัส แสงห้าว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน นายเอกวัฒน์ จันทร ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย ตัวแทนจากสำนักานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ใหญ่บ้านท่าสองคอนหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมหนองน้ำสาธารณประโยชน์กุดอ้อได้ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปีต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-การจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผล ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

             องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แบบคำร้องขอรับบริการ

จำนวนผู้เข้าชม

1092718
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
518
1036
5752
1077823
518
48612
1092718

Your IP: 18.206.13.203
2023-12-01 11:12